Programy do bhp -
pytania i odpowiedzi

Czy są dodatkowe koszty związane z zakupem?
 • Nie ma dodatkowych kosztów związanych z zakupem - tylko koszt zakupu programu, zgodnie z cennikiem.
 • Koszt zakupu programu obejmuje także koszty związane z dystrybucją oraz aktualizacje przez okres 12 miesięcy.
Jakie są sposoby płatności oraz termin i sposób dostawy zamówionych programów?
 • Programy sprzedawane są wyłącznie firmom - wymagane jest podanie numeru NIP.
 • Podstawowym sposobem płatności jest zapłata przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Alternatywnym sposobem zapłaty jest  przedpłata na podstawie faktury ProForma. W sprawie innych sposobów płatności prosimy o kontakt.
 • Podstawowym sposobem dostawy zamówionych programów jest przekazanie za​​mawiającemu linku do pobrania p​rogramu instalacyjnego i podręczników użytkownika - za pomocą poczty elektronicznej. W sprawie innych sposobów dostawy (płyta cd, pendrive) prosimy o kontakt.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od daty zamówienia.
Czy dostępne są rabaty udzielane przy zakupie?
 • Tak, rabaty opisane są w cenniku i udzielane są przy jednoczesnym zakupie kilku programów, przy zakupie programów przez firmę rozpoczynającą działalność lub przy zakupie wielu licencji dla oddziałów (filli) jednej firmy.
 • Dostępne są zestawy programów (możliwość zakupu kilku programów ze znacznym rabatem).
Czy jest możliwość rozłożenia płatności na raty?
 • Tak. Określenie liczby rat pozostawiamy użytkownikowi - prosimy o kontakt. Rozłożenie płatności na raty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Jaki jest koszt aktualizacji programów?
 • Cena zakupu programu obejmuje Opiekę Autorska (aktualizacje i nielimitowane wsparcie - telefon, e-mail) przez okres 12 miesięcy.
 • Koszt (nieobowiązkowy) każdego kolejnego roku Opieki Autorskiej opisany jest w cenniku.
Jak wykonywać aktualizację programów?
 • Za pomocą dodatkowego programu administracyjnego ("BHP_admin.exe"). Program znajduje się w katalogu w którym programy do bhp zostały zainstalowane, powinien być także widoczny na Pulpicie. Jeśli jest potrzeba pobrania tego programu, to taka możliwość jest dostępna w sekcji do pobrania .
 • Do pobrania aktualizacji wymagana jest aktywna Opieka Autorska.
 • Aktualizacje pobierane są z serwera PENTA Soft, za pośrednictwem protokołu ftp.
 • Do pobrania aktualizacji może być konieczne odblokowanie komunikacji w Zaporze Windows i / lub w programie antywirusowym.
 • Aktualizacja programów i plików danych wykonana zostanie po pierwszym uruchomieniu ​dowolnego z nich.
 • Podczas aktualizacji zmieniane mogą być także programy dodatkowe (do odczytywania informacji kadrowych i program administracyjny).
 • Jeśli aktualizacja powyższym sposobem nie będzie możliwa (np. ze względu na politykę bezpieczeństwa użytkownika), to prosimy o kontakt - są dodatkowe sposoby aktualizacji programów.
Czy można aktualizować programy po zakończeniu Opieki Autorskiej?
 • Nie, tylko aktywna Opieka Autorska umożliwia dostęp do aktualizacji. Dla wznowienia Opieki Autorskiej, po okresie jej braku, prosimy o kontakt.
Jak rozwiązać problem z aktualizacją - komunikat typu "przekroczono czas oczekiwania"?
 • Problem może polegać na blokadzie połączenia z naszym serwerem. Połączenie może być blokowane przez Zaporę Windows lub program antywirusowy.
 • Informacja dla administratora:
  Aktualizacja odbywa się za pośrednictwem protokołu ftp - tryb aktywny, używa portu 21 dla poleceń (zestawiane przez klienta) i portu 20 do przesyłu danych (zestawiane przez serwer), host: pentasoft.iq.pl . W najnowszej wersji programu do pobierania aktualizacji jest możliwość zmiany trybu na pasywny ("Parametry" - "Ogólne" - "Aktualizacje programów"). 
Jak użytkować programy w środowisku sieciowym (także z użyciem internetu)?
 • W sieci lokalnej - jeśli opóźnienie przy uruchamianiu programów lub przy ich użytkowaniu jest znaczne (szczególnie jeśli do połączenia z serwerem wykorzystywane jest WiFi) zalecamy sprawdzenie komunikacji pod względem wydajności, umożliwienie dostępu do zasobów serwera za pomocą dysku mapowanego i zoptymalizowanie działania programu antywirusowego. Jeśli powyższe nie odniesie widocznej poprawy, to zalecamy użycie narzędzia "Pulpit Zdalny" lub narzędzi o podobnym działaniu (np. Any Desk).
 • Przy komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem za pomocą internetu - użytkowanie programów jest możliwe przy użycie narzędzia "Pulpit Zdalny" lub narzędzi o podobnym działaniu (np. Any Desk) z zasobów serwera. Na stacji roboczej nie ma potrzeby instalowania programów ani żadnych komponetów przez nie wykorzystywanych.
Czy jest możliwość przeniesienia informacji o pracownikach z posiadanego programu kadrowego?
 • Tak, jeśli program kadrowy ma możliwość eksportu informacji o pracownikach w formacie arkusza Excel (xls). Do importu takich informacji służy osobny program, dostarczany bezpłatnie wraz z programami do bhp i aktualizowany wraz z nimi. Program ma nazwę "Bhp_Kadry.exe" i jest zainstalowany w katalogu programów. Jeśli jest potrzeba pobrania tego programu, to jest on dostępny w sekcji  do pobrania   - dostępny jest tam także opis tego programu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące programów:

BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego BHP - Wypadki BHP - Kartoteki Pracowników BHP - Odzież, Ochrony KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń