BHP - Kartoteki Pracowników -
pytania i odpowiedzi

Jak zacząć pracę z programem?
 • Przy pierwszym uruchomieniu programu dostępna jest możliwość wyboru rodzaju struktury organizacyjnej. W wersji do obsługi jednego podmiotu gospodarczego najczęstszym wyborem jest schemat typu: "wydział / stanowisko", a w wersji do obsługi wielu podmiotów gospodarczych - schemat typu: "firma / wydział / stanowisko".
 • Rodzaj struktury organizacyjnej może zostać zmieniony na dowolnym etapie eksploatacji programu, w funkcji "Kody" - "Parametry struktury organizacyjnej", gdzie do wyboru jest 5 poziomów struktury organizacyjnej. Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" dwa pierwsze poziomy oznaczone będą jako "wykorzystywane", z nazwami odpowiednio: "wydział" i "stanowisko". Pozostałe 3 poziomy struktury będą oznaczone jako "niewykorzystywane".
 • W funkcji "Kody" - "Elementy struktury organizacyjnej" utworzyć (i ew. korygować) można listy elementów dla poszczególnych poziomów struktury organizacyjnej - będą wykorzystywane w kartotece poszkodowanego (do opisania miejsca pracy) i kartotece wypadku (do opisania miejsca wypadku).
 • Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" widoczne będą 2 przyciski: "wydział" i "stanowisko" umożliwiające dostęp do odpowiednich list elementów struktury organizacyjnej. Lista wydziałów zawierać powinna wszystkie wydziały, ale lista stanowisk zawierać powinna tylko elementy unikalne, co oznacza, że jeśli stanowisko "ślusarz" występuje w kilku wydziałach, to na liście umieszczone powinno być tylko raz. Będzie to lista wyboru do wykorzystania przy tworzeniu struktury organizacyjnej w funkcji "Miejsca Pracy".
 • Po utworzeniu struktury organizacyjnej można przystąpiś do rejestrowania listy pracowników. Jeśli jest możliwość skorzystania z zasobów programu kadrowego, to dostępny jest program który umożliwia odczytywania pliku xls wygenerowanego przez program kadrowy.
 • W kartotece pracownika zapisać można wszystkie niezbędne informacje kadrowe pracownika a także informacje dotyczące badań, szkoleń, odzieży, ochron osobistych, materiałów bhp, ryczałtów (w każdej zapisać można daty ostatniego i kolejnego oraz czasookres oraz ew. uzupełnić zapisy archiwalne) oraz uprawnień zawodowych, przeciwwskazań lekarskich, zaleceń dotyczących warunków szkodliwych.
 • Dostępna jest kartoteka dodatkowego zatrudnienia, dla pracowników na stałe lub okresowo pracujących na dodatkowych stanowiskach.
 • Możliwe jest rejestrowanie dat zapoznania z oceną ryzyka zawodowego i instrukcją ppoż oraz dwoma dodatkowymi datami których opisy użytkownik może modyfikować we własnym zakresie. Przy zmianie miejsca pracy daty umieszczane są w Historii Pracy pracownika.
Jak tworzyć zapisy w kartotekach przydziałów (odzież, ochrony osobiste. materiały bhp, tyczałty)?
 • Przed utworzeniem zapisów o przydziałach w kartotece pracownika powinna zostać utworzona lista pozycji, które będą wykorzystywane przy tworzeniu takich zapisów.
 • Listę pozycji z poszczególnych kartotek w funkcji "Kody". Każda z pozycji opisywana jest unikalnym numerem (indeksem), nazwą, jednostką miary oraz czasookresem i rodzajem. Rodzaje służą do dodatkowego podziału wykorzystywanego przy tworzeniu zestawień.
 • Lista przydziałów pracownika tworzona jest na podstawie listy indeksów i uzupełniana jest o daty przydziałów - szczególne znaczenia ma data przydziału kolejnego, bo według niej możliwe będzie tworzenie zestawień .
Jak skorzystać z funkcji przypominania o przydziałach, badaniach, szkoleniach?
 • W funkcji "Narzędzia" - "Parametry programu" - zakładka "Uruchomienie programu" można wskazać, że program po uruchomieniu zaproponuje pokazanie listy zawierającej zapisy ze wskazanych kartotek dla których daty przydziałów kolejnych mieścić się będą w zakresie "wstecz o x dni" i  "do przodu o x dni" w porównaniu z "datą dzisiejszą".