KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń -
pytania i odpowiedzi

Jak zacząć pracę z programem?
  • Po zainstalowaniu program jest gotowy do pracy. 
  • Przy tworzeniu nowego szkolenia szczególne znaczenie ma wybór rodzaju szkolenia - związane z nim są postać i zawartość druku zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Do utworzonego szolenia można dopisywać uczestników. Jeśli zainstalowany został program "BHP - Kartoteki Pracowników", to można korzystać z informacji o pracownikach zapisanych w tym programie oraz aktualizować kartotekę szkoleń pracowników.
Jak można zmienić postać i zawartość druku zaświadczenia?
  • Program umożliwia pogrupowanie szkoleń, tak aby można było maksymalnie wykorzystać powtarzające się informacje o szkoleniu – szczególnie cel, program szkolenia i realizację programu oraz odpowiednią postać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • W funkcji "Kody" dostępna jest kartoteka "Rodzaje szkoleń", która umożliwia zmianę postaci i zawartości zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Jeśli do rodzaju szkolenia dopisany zostanie cel i program szkolenia, to przy tworzeniu nowego szkolenia zostaną one przepisane do szkolenia, gdzie będą mogły zostać zmienione.