BHP - Wypadki -
pytania i odpowiedzi

Jak zacząć pracę z programem?
 • Przy pierwszym uruchomieniu programu dostępna jest możliwość wyboru rodzaju struktury organizacyjnej. W wersji do obsługi jednego podmiotu gospodarczego najczęstszym wyborem jest schemat typu: "wydział / stanowisko", a w wersji do obsługi wielu podmiotów gospodarczych - schemat typu: "firma / wydział / stanowisko".
 • Rodzaj struktury organizacyjnej może zostać zmieniony na dowolnym etapie eksploatacji programu, w funkcji "Kody" - "Parametry struktury organizacyjnej", gdzie do wyboru jest 5 poziomów struktury organizacyjnej. Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" dwa pierwsze poziomy oznaczone będą jako "wykorzystywane", z nazwami odpowiednio: "wydział" i "stanowisko". Pozostałe 3 poziomy struktury będą oznaczone jako "niewykorzystywane".
 • W funkcji "Kody" - "Elementy struktury organizacyjnej" utworzyć (i ew. korygować) można listy elementów dla poszczególnych poziomów struktury organizacyjnej - będą wykorzystywane w kartotece poszkodowanego (do opisania miejsca pracy) i kartotece wypadku (do opisania miejsca wypadku).
 • Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" widoczne będą 2 przyciski: "wydział" i "stanowisko" umożliwiające dostęp do odpowiednich list elementów struktury organizacyjnej. Lista wydziałów zawierać powinna wszystkie wydziały, ale lista stanowisk zawierać powinna tylko elementy unikalne, co oznacza, że jeśli stanowisko "ślusarz" występuje w kilku wydziałach, to na liście umieszczone powinno być tylko raz. Będzie to lista wyboru do wykorzystania przy tworzeniu struktury organizacyjnej w funkcji "Miejsca Pracy".
Jak rozpocząć tworzenie dokumentacji powypadkowej?
 • Najpierw należy zarejestrować nowego poszkodowanego. Może to być osoba zapisana już wcześniej do kartoteki poszkodowanych w wypadkach, osoba której dane zapisane zostały w programie "BHP-Kartoteki Pracowników" jako pracownik (lub pracownik zwolniony) albo osoba której dane nie zostały jeszcze zapisane w systemie. Po wprowadzeniu danych kadrowych (lub przeniesieniu ich z wcześniejszych zapisów) niezbędne będzie wskazanie rodzaju wypadku - od tego zależy rodzaj dokumentacji powypadkowej.
 • Po utworzeniu zapisu o nowym poszkodowanym uzupełnić należy informacje o wypadku - data, godzina, skutki wypadku, kategorie wypadku, miejsce wypadku, opis, skład zespołu powypadkowego. Większość informacji będzie później wykorzystywana (podpowiadana) przy tworzeniu dokumentów i rejestrów. Wsystkie informację mogą być uzupełniane i zmieniane w trakcie pracy z dokumentacją powypadkową. 
 • Po utworzeniu zapisów o poszkodowanym i rodzaju wypadku można przystąpić do tworzenia dokumentów związanych z wypadkiem - zestaw dokumentów będzie zależał od rodzaju wypadku (przy pracy lub zrównany, w drodze do / z pracy ew. wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły / placówki).
 • Karta Wypadku dla osoby niebędącej pracownikiem może zostać utworzona jako element dokumentacji powypadkowej, jak dla wypadku przy pracy lub zrównanego.
 • Każdy z utworzonych dokumentów może zostać wydrukowany (i ew. zmieniony) w dowolnym momencie tworzenia dokumentacji.
Czy można zabezpieczyć utworzoną dokumentację przed przypadkowymi zmianami?
 • Tak. W funkcji "Informacje o wypadku" dostępna jest opcja "tworzenie dokumentacji związanej z wypadkiem zostało ukończone". Oznaczenie tej opcji wyłącza możliwość wykonania zapisu ew. zmian w dokumentach.
Czy można zmienić wersję druku (np. protokołu powypadkowego) na inną?
 • Tak. Przy tworzeniu dokumentacji program podpowiada obowiązujące wersje druków, zgodnie z datą wypadku. Jeśli jest potrzeba zmiany wersji protokołu powypadkowego lub Statystycznej Karty Wypadku na inną wersję, to jest to możliwe w punkcie "Informacje o wypadku" - zakładka "Wykonana dokumentacja" - przycisk "Zmiana wersji protokołu / SKW" - widoczne tam będą wszystkie dostępne wersje.