programy komputerowe dla bhp
       | strona główna | wstecz |

BHP - Kartoteki Pracowników

wersja demonstracyjna

cennik

 

Główne cechy i możliwości :

- informacje o pracownikach : badania, szkolenia, środki ochrony osobistej, odzież ochronna i robocza, uprawnienia zawodowe, czynniki szkodliwe, choroby zawodowe, itp.,

- informacje o stanowiskach pracy : przypisane badania, szkolenia, odzież, środki ochrony, czynniki szkodliwe, zagrożenia, instrukcje stanowiskowe, kartoteka wyposażenia technicznego (podlegającego okresowym przeglądom), itp.,

- czynniki szkodliwe i zagrożenia (karty pomiarów, rejestr czynników),

- choroby zawodowe,

- łatwe tworzenie list obecności na badaniach i szkoleniach oraz list przydziałów odzieży, ochron i materiałów bhp,

- wszystkie programy dla bhp działają na wspólnych bazach danych,

- szerokie możliwości tworzenia zestawień i analiz,

- łatwa instalacja i niewielkie wymagania sprzętowe,

- prosta i łatwa obsługa,