programy komputerowe dla bhp
       | strona główna | wstecz |

BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego

wersja demonstracyjna

cennik

szablony oceny ryzyka

Główne cechy i możliwości :

- możliwość wykorzystania szablonów oceny ryzyka opracowanych przez PENTA Soft - dostępne w cenie programu   lista   (aktualizacja szablonów z www odbywa się za pomocą programu do oceny ryzyka),

- wybór metody oceny ryzyka: "Risk Score", PN-N-18002 lub PHA,

- możliwość oszacowania ryzyka z uwzględnieniem ergonomicznych czynników ryzyka - do wyboru metody: OWAS, REBA i RULA,

- szacowanie ryzyka na podstawie zarejestrowanych zagrożeń i kart pomiarów czynników szkodliwych,

- pełna informacja dotycząca ryzyka zawodowego w zakładzie pracy oraz kompletny opis (charakterystyka) miejsca pracy : czynniki szkodliwe, zagrożenia, środki ochrony, itp.,

- tworzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie oceny ryzyka, w tym :  arkusza oceny ryzyka oraz powiadomienie pracowników o zagrożeniach na stanowisku pracy i wykonanej ocenie ryzyka,

- pełne odwzorowanie istniejącej struktury organizacyjnej zakładu pracy,

- wszystkie programy dla bhp działają na wspólnych bazach danych,

- szerokie możliwości tworzenia zestawień i analiz,

- łatwa instalacja i niewielkie wymagania sprzętowe,