Programy do bhp

BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego

Ułatwia sporządzenie oszacowania i oceny ryzyka zawodowego na podstawie listy zagrożeń. Dostępne metody oszacowania ryzyka: Risk Score, PHA i zgodna z PN-N-18002. Pełny opis miejsca pracy. Możliwość skorzystania z szablonów. Dostępny jest moduł dodatkowy "Ergonomia i wydatek energetyczny".

więcej

BHP - Kartoteki Pracowników

Wspomaga pracę działu BHP w zakresie zagadnień dotyczących badań, szkoleń, odzieży, środków ochrony, uprawnień zawodowych, chorób zawodowych, opisu środowiska pracy (charakterystyka i zagrożenia) i czynników szkodliwych (karty pomiarów). Tworzy wymagane zestawienia i analizy (w tym np. rejestr czynników szkodliwych).

więcej

BHP - Wypadki

Umożliwia sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej (wypadki przy pracy i zrównane, wypadki w drodze do / z pracy, wypadki uczniów). Zapewnia dostęp do informacji związanych z wypadkami oraz ułatwia sporządzanie rejestrów, zestawień i analiz. Zawsze aktualny pod względem prawnym. Dostępne są moduły dodatkowe: "Wypadki uczniów" i "Koszty wypadku".

więcej

BHP - Odzież, Ochrony

Umożliwia prowadzenie pracowniczych kartotek odzieży, ochron osobistych i materiałów bhp, także na podstawie norm przydziałów. Tworzy dokumenty RW (dla pracowników i na miejsca pracy), aktualizuje kartoteki przydziałów i tworzy zapisy w archiwum. Pracownikowi można przypisać rozmiary odzieży. Umożliwia rozliczenie zużycia. Dostępne są moduły  dodatkowe: "Magazyny" (przychody i stany), "Narzędziownia" i "Pralnia".

więcej

Analizy bhp

Umożliwia prezentację przetworzonych informacji zapisanych w pozostałych programach w postaci wykresów lub tabel. Każda z analiz składa się z wykresu i tabeli zawierającej informacje użyte w wykresie.

więcej

KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń

Przeznaczony dla firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń i kursów. Umożliwia tworzenie dokumentacji kursu: listy obecności, protokoły egzaminacyjne, zaświadczenia dla uczestników kursu, rejestry wydanych zaświadczeń, dziennik kursu. Dostępny jest moduł dodatkowy "Klienci i faktury"

więcej
cennik pytania i odpowiedzi